Een veilige werkplek begint bij goed advies.

Bij BHV Oefencentrum kan je niet alleen terecht voor de verplichte BHV-cursussen, maar ook voor advies over veiligheid op de werkvloer. Om de veiligheidsbehoeftes en -verplichtingen van jullie organisatie in kaart te brengen, onderzoeken wij eerst de restrisico’s. Dit zijn risico’s die voortkomen uit jullie specifieke bedrijfssituatie. Denk daarbij aan factoren als de branche, jullie locatie, de werkzaamheden en eventueel de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Wanneer de restrisico’s bekend zijn, geven wij invulling aan het beleid en de verplichte bedrijfsnoodplannen volgens de laatste NEN-normen. Dit is een tijdrovende klus die we op de achtergrond uitvoeren zodat jullie er niet mee worden belast. De bedrijfsnoodplannen vormen uiteindelijk het handboek voor het BHV-team.

Als ervaren partner in veiligheid hebben we alle expertises in huis om jullie organisatie op elk niveau veiliger te maken.

Een veilige werkomgeving is meer dan alleen een goed opgeleid BHV-team. Veiligheid begint met het inzichtelijk maken van de risico’s binnen het gehele bedrijfsproces. Deze zijn niet alleen gerelateerd aan het gebruik van machines en/of gevaarlijke stoffen, maar ook aan de werksfeer onder het personeel. Sommige risico’s kunnen worden beperkt door op voorhand maatregelen te nemen. De restrisico’s die dan overblijven vormen het uitgangspunt van het BHV-beleidsplan.

BHV Oefencentrum kijkt naar alle facetten binnen jullie unieke werksituatie en komt met een advies op maat. Dit advies biedt een uitvoerbaar (her)structureringsplan voor de complete organisatie op het gebied van veiligheid en BHV. Dit zal uiteindelijk leiden tot een veilige werkplek voor klanten, bezoekers en medewerkers.

Wat wij o.a. voor jullie doen:
  • De complete RI&E.
  • Het bestaande veiligheidsbeleid analyseren.
  • De opbouw en organisatie van de BHV bepalen.
  • Interne en externe procedures van calamiteiten vastleggen.
  • Alle BHV- en ontruimingsplannen opstellen.
  • Het BHV-team opleiden en motiveren.
  • Ontruimingsoefeningen organiseren.

“Tijdens de training hebben we veel geoefend met praktische en reële scenario’s. Dit zorgde voor een goeie dynamiek en een leerzame, leuke les!”

Irene EpeBHV'er - Spectrum Advocaten

“Leidinggeven tijdens calamiteiten is van een totaal andere orde dan in het normale arbeidsproces. De training Ploegleider was echt gericht op snelle en effectieve beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.”

Adrie SpeklePloegleider BHV - Friesland Campina

“Een goede BHV-organisatie begint met een goed gefundeerd BHV-beleidsplan. Tijdens de cursus Hoofd BHV kregen we de benodigde kennis om dit te kunnen opstellen en handhaven. Een echte eyeopener!”

Nils RingersmaHoofd BHV - Webreact

Tijd om in actie te komen? Laten we gelijk beginnen.