Basisopleiding BHV met e-learning.

Deze opleiding begint met een e-learning-module als voorbereiding op de praktijkdag in ons oefencentrum in Beverwijk. Jullie gaan alle praktijkcompetenties op gebied van brandbestrijding, communicatie, ontruimen en levensreddend handelen onder begeleiding van onze deskundige en ervaren trainers aanleren. Tijdens gesimuleerde praktijksituaties leren jullie ook om onder ‘incidentendruk’ de handelingen in praktijk te brengen.

Duur: 1 dag
Locatie: Oefencentrum Beverwijk of incompany (v.a. 8 personen)
Prijs: € 169,00 excl. BTW
Inclusief: e-learning

Herhalingstraining BHV.

Het is van belang dat elke BHV’er op frequente basis zijn/haar vaardigheden traint, bijschaaft en uitbreidt met nieuwe competenties. De herhalingstrainingen zorgen voor zelfvertrouwen en een verrijking van de kennis en kunde van de BHV’ers binnen jullie organisatie. Onze trainer schotelt de deelnemers veel uiteenlopende ‘incidenten’ voor en zorgt voor directe feedback. De bedrijfshulpverleners zijn na de training weer helemaal up-to-date en klaar om op de juiste wijze en met zelfvertrouwen op te treden bij calamiteiten!

Duur: 1 dag
Locatie: Oefencentrum Beverwijk of incompany (v.a. 8 personen)
Prijs: € 149,00 excl. BTW

Basisopleiding ploegleider BHV (1 dag).

Een goed opererend BHV-team staat onder leiding van een goed opgeleide BHV-ploegleider, die toezicht houdt op het volgen van de juiste procedures en taken. Het leidinggeven tijdens incidenten vraagt om specifieke technieken en competenties die in een normale leidinggevende rol niet aan de orde zijn. In deze basisopleiding wordt de BHV-ploegleider opgeleid tot een daadkrachtige functionaris die in staat is om sturing te geven bij incidenten. Doordat wij werken met kleine groepen deelnemers, duurt deze cursus maar 1 dag!

Duur: 1 dag
Locatie: Oefencentrum Beverwijk of incompany (tot 6 personen)
Prijs: € 195,00 excl. BTW

Basisopleiding ploegleider BHV (2 dagen).

Een goed opererend BHV-team staat onder leiding van een goed opgeleide BHV-ploegleider, die toezicht houdt op het volgen van de juiste procedures en taken. Het leidinggeven tijdens incidenten vraagt om specifieke technieken en competenties die in een normale leidinggevende rol niet aan de orde zijn. In deze basisopleiding wordt de BHV-ploegleider opgeleid tot een daadkrachtige functionaris die in staat is om sturing te geven bij incidenten. Doordat wij werken met kleine groepen, duurt deze cursus maar 2 dagen.

Duur: 2 dagen
Locatie: Oefencentrum Beverwijk of incompany (tot 12 personen)
Prijs: € 269,00 excl. BTW
Inclusief: Lesboek

Herhalingstraining ploegleider BHV.

Als Ploegleider BHV is het van belang dat je zelfvertrouwen uitstraalt en het incidentverloop in goede banen weet te leiden. In een kleine groep deelnemers beoefen je alle vaardigheden die bij deze functie horen en zal je worden uitgedaagd om een BHV-team tijdens complexere incidenten middels de BOB (Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming)-methodiek op de juiste wijze aan te sturen. Praktisch toepasbaar, verhelderend en verdiepend!

Duur: 1 dag
Locatie: Oefencentrum Beverwijk of incompany (tot 6 personen)
Prijs: € 195,00 excl. BTW

Coördinator / Hoofd BHV.

De Coördinator/Hoofd BHV legt het fundament van een goede BHV-organisatie. Als Coördinator / Hoofd BHV ben je verantwoordelijk voor een juiste interpretatie van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), het verwerken van de specifieke restrisico’s tot inzetscenario’s en het organiseren van een slagvaardige en goed getraind BHV-team. Tijdens deze opleiding leer je deze taken op de juiste wijze voor jouw organisatie op te zetten en uit te voeren. Het examen bestaat uit drie delen; een theoretisch deel, het schrijven van een beleidsstuk op maat en als laatste presenteer en verdedig je jouw beleidsstuk tijdens een presentatie aan een examencommissie.

Duur: 2,5 dag
Locatie: Oefencentrum Beverwijk
Prijs: € 995,00 excl. BTW

Preventiemedewerker.

Hoe goed jullie organisatie ook is voorbereid op incidenten, het motto blijft ‘voorkomen is beter dan genezen’. Als Preventiemedewerker, een wettelijk verplichte functie, krijg je onder andere de vaardigheden aangeleerd om het opstellen van de RI&E te begeleiden of uit te voeren, het personeel en de directie te adviseren over goede arbeidsomstandigheden en hoe je samenwerkt en adviseert aan de Arboarts en Arbodienst.

Duur: 2 dagen
Locatie: Oefencentrum Beverwijk of incompany (v.a. 6 personen)
Prijs: € 345,00 excl. BTW

Receptietraining.

Receptiemedewerkers hebben een belangrijke functie binnen een organisatie. Zij zorgen niet alleen voor een gastvrij ontvangst, maar vervullen ook een bepalende taak in het geval van calamiteiten. Tijdens de receptietraining leren de receptiemedewerkers onder andere over het vooraf informeren over de veiligheidsregels aan bezoekers, hoe zij meldingen van incidenten aannemen, hoe het BHV-team gealarmeerd moet worden en hoe slagvaardig te communiceren met het BHV-team. Daarnaast wordt het opvangen van hulpdiensten en ondersteunen van de Ploegleider BHV behandeld.

Duur: 1 dagdeel
Locatie: Oefencentrum Beverwijk of incompany (v.a. 8)
Prijs: € 85,00 excl. BTW

Omgaan met agressie.

De samenleving verandert. De manieren waarop mensen met elkaar omgaan kan soms behoorlijk agressief zijn. Dreigende situaties kunnen bij verkeerd handelen snel escaleren in een gevaarlijke situatie en daarom is het van groot belang om het personeel goed te trainen in het herkennen van de verschillende vormen van agressie, het zorgen voor een de-escalerende sfeer en hoe te handelen bij verslechterende omstandigheden. Naast achtergronden en belangrijke lesstof die klassikaal worden behandeld, zullen er ook in casussen geoefend worden met een acteur. Deze 1-daagse training is een must voor medewerkers in de openbare sector waarin veel agressie voorkomt.

Duur: 1 dag
Locatie: Oefencentrum Beverwijk of incompany (v.a. 8)
Prijs: € 575,00 excl. BTW

Incompany of op oefencentrum?

De BHV-trainingen vinden plaats in ons oefencentrum in Beverwijk of op locatie (door heel Nederland en België). Het BHV Oefencentrum is centraal gelegen in Noord-Holland en is makkelijk bereikbaar. In ons ruim opgezette oefencentrum worden verschillende scenario’s zo realistisch mogelijk nagebootst. Trainingen op locatie worden al vanaf 6 of 8 deelnemers gegeven, dit is afhankelijk van de training.

Maatwerk

We kunnen alle BHV-trainingen op maat aanbieden, zodat ze aansluiten bij de behoeften en risico’s binnen jullie organisatie.

Direct inschrijven.

Voor alle onze trainingen in ons oefencentrum in Beverwijk kunnen deelnemers eenvoudig en snel worden ingeschreven via onze website.

Direct inschrijven

Nooit meer saaie BHV trainingen?

Met gezamenlijk meer dan 55 jaar ervaring bij de brandweer, weten wij hoe belangrijk goed opgeleide BHV’ers binnen een organisatie zijn. Wij hebben een passie voor veiligheid en geloven daarbij in de kracht van samenwerken. Onze missie is om samen met de mensen binnen jullie organisatie een continue veilige werkplek te creëren.

We gaan voor een doelgerichte, no-nonsense aanpak waarbij enthousiasme voorop staat. Met ons professionele team bezorgen we de deelnemers van onze BHV-trainingen een energieke, interactieve dag die volledig draait om het belang van samenwerken en de bewustwording van veiligheid op de werkvloer.

“Tijdens de training hebben we veel geoefend met praktische en reële scenario’s. Dit zorgde voor een goeie dynamiek en een leerzame, leuke les!”

Irene EpeBHV'er - Spectrum Advocaten

“Leidinggeven tijdens calamiteiten is van een totaal andere orde dan in het normale arbeidsproces. De training Ploegleider was echt gericht op snelle en effectieve beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.”

Adrie SpeklePloegleider BHV - Friesland Campina

“Een goede BHV-organisatie begint met een goed gefundeerd BHV-beleidsplan. Tijdens de cursus Hoofd BHV kregen we de benodigde kennis om dit te kunnen opstellen en handhaven. Een echte eyeopener!”

Nils RingersmaHoofd BHV - Webreact

Op zoek naar BHV op maat? Ook dat is mogelijk.