In vier stappen naar een veilige werkplek.

Een goede samenwerking is het fundament van een veilige werkomgeving. Samen met de mensen binnen jullie organisatie kijken we naar de restrisico’s en de factoren die invloed hebben op de bedrijfscontinuïteit.

Als een team trainen we in realistische scenario’s die passen bij jullie bedrijfsprocessen. Wij geven jullie de kracht en kennis om calamiteiten op effectieve wijze te voorkomen en bestrijden.

O.V.V.B - dé succesformule naar een veilige werkomgeving.

Organiseren. Voorbereiden. Voorkomen. Bestrijden. Deze vier stappen vormen samen onze succesformule waarmee wij bedrijven begeleiden in het creëren van een veilige werkomgeving.

01. Organiseren

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ligt aan de basis van een sterke BHV-organisatie. De RI&E is verplicht voor elk bedrijf en geeft inzicht in de risico’s binnen een organisatie. Aan de hand van de RI&E en het ongevallenregister stellen we een BHV-beleidsplan, bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan op. Deze plannen vormen samen het handboek voor de BHV-organisatie.

02. Voorbereiden

Wij leiden BHV’ers op en trainen ze regelmatig onder reële omstandigheden en in scenario’s die passen bij jullie bedrijfsrisico’s. De niet-BHV’ers worden geïnstrueerd in hoe zij moeten handelen in geval van een calamiteit. Gezamenlijk zal er in de praktijk worden geoefend door ontruimingsoefeningen te organiseren.

03. Voorkomen

Het inzetten van BHV’ers als ‘veiligheidsambassadeurs’ binnen een organisatie is een succesvolle methode gebleken om de bewustwording van veiligheid op de werkvloer te vergroten. Door de BHV’ers te trainen in het herkennen van onveilige situaties, het inzetten van brandpreventieve maatregelen en het aanspreken van collega’s op onveilig gedrag worden risico’s beperkt.

04. Bestrijden

Mocht het ondanks alle genomen maatregelen toch fout gaan en er ontstaat een incident, dan is het BHV-team professioneel getraind en hebben jullie het benodigde zelfvertrouwen om te handelen. Jullie zijn in staat om de situatie juist in te schatten en handelend op te treden volgens het vooraf opgestelde bedrijfsnoodplan. Door daadkrachtig en adequaat te handelen wordt erger voorkomen.

Wat betekent onze succesformule voor jullie organisatie?

BHV Oefencentrum is een one-stop-shop als het gaat om veiligheid. Wij hebben alle kennis en kunde in huis om aan alle veiligheidseisen en -wensen te voldoen die voor jullie organisatie van belang zijn. Van het opstellen van de RI&E en het opleiden van de BHV’ers tot de inkoop van de juiste veiligheidsartikelen. Wij zijn jullie partner in veiligheid.

Onze trainingen zijn energiek en interactief. We mijden saaie theorielessen. Het gaat om de bewustwording van veiligheid op de werkvloer, niet alleen om het behalen van het verplichte BHV-papiertje. De deelnemers ervaren onze BHV-training hierdoor als leuk en dit enthousiasme werkt aanstekelijk op de werkvloer.

De feiten.
  • Meer betrokken (BHV-)medewerkers.
  • Echte bewustwording op de werkvloer.
  • Verkleinde kans op bedrijfsongevallen.
  • Altijd up-to-date qua BHV en veiligheid.
  • Het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit.
  • Eén partner voor bedrijfsveiligheid.
  • RI&E en verzekeringsdekking.

“Tijdens de training hebben we veel geoefend met praktische en reële scenario’s. Dit zorgde voor een goeie dynamiek en een leerzame, leuke les!”

Irene EpeBHV'er - Spectrum Advocaten

“Leidinggeven tijdens calamiteiten is van een totaal andere orde dan in het normale arbeidsproces. De training Ploegleider was echt gericht op snelle en effectieve beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.”

Adrie SpeklePloegleider BHV - Friesland Campina

“Een goede BHV-organisatie begint met een goed gefundeerd BHV-beleidsplan. Tijdens de cursus Hoofd BHV kregen we de benodigde kennis om dit te kunnen opstellen en handhaven. Een echte eyeopener!”

Nils RingersmaHoofd BHV - Webreact

Tijd om in actie te komen? Laten we gelijk beginnen.